Προγραμματισμός με χρήση MATLAB
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
2ο εξάμηνο σπουδών

Διδάσκων: Γεώργιος Π. Παυλίδης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΠΔ.407/80

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:
 1. Η διδασκαλία του μαθήματος (2Θ+1Α) γίνεται στην Αίθουσα Υπολογιστών, στο κτίριο των Εργαστηρίων του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, κάθε Πέμπτη και ώρα 18:00.
 2. Η συνολική βαθμολογία θα είναι το άθροισμα των βαθμολογιών των τελικών γραπτών εξετάσεων και των ασκήσεων. Απαιτείται τουλάχιστον βαθμός πέντε (5) κατά τις γραπτές εξετάσεις. Οι ασκήσεις συνεισφέρουν τρεις (3) μονάδες αφού όμως έχoυν εξασφαλισθεί πέντε (5) μονάδες στις εξετάσεις.
 3. Οι απαντήσεις στις ασκήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2005.
 4. Οι εξετάσεις του μαθήματος για το Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Υπολογιστών, στο κτίριο των Εργαστηρίων του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2005 στις 09:00.
 5. Βρείτε (παρακάτω) την ομάδα εξέτασης στην οποία έχετε ενταχθεί και δείτε την ώρα εξέτασής σας.
 6. Εάν επιθυμείτε να αξιολογήσετε ανώνυμα το μάθημα ακολουθήστε αυτό το σύνδεσμο.
 7. Στην παράγραφο "Ασκήσεις, Εξετάσεις & Βαθμολογίες" υπάρχουν πλέον οι τελικές βαθμολογίες του 2004-2005 (μετά και από τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2005).

Βιβλίο Μαθήματος:
  MATLAB 6 για μηχανικούς
  Adrian Biran & Moshe Breiner
  Εκδόσεις Τζιόλα

Υλικό μαθήματος - Σημειώσεις - Παρουσιάσεις
 1. Διαφάνειες 1ου μαθήματος (379 K)
 2. Διαφάνειες 2ου μαθήματος (477 K)
 3. Διαφάνειες 3ου μαθήματος (277 K)
 4. Διαφάνειες 4ου μαθήματος (378 K)
 5. Διαφάνειες 5ου μαθήματος (473 K)
 6. Διαφάνειες 6ου μαθήματος (4.03 M)
 7. Διαφάνειες 7ου μαθήματος (314 K)

Κώδικας
 1. Όλος ο κώδικας που διατίθεται με το Βιβλίο του μαθήματος  (254 K)
 2. Απλός χειρισμός πινάκων στο MATLAB  (588 b)
 3. Επίλυση συστήματος γραμμικών εξισώσεων (Cramer)  (1 K)
 4. Πολυώνυμα και πράξεις πολυωνύμων  (1 K)
 5. Προγραμματισμός script: Απλή είσοδος-έξοδος  (419 b)
 6. Προγραμματισμός function: Υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου  (361 b)
 7. Ελεγχος ροής προγράμματος  (753 b)
 8. Αποθήκευση-φόρτωση μεταβλητών σε εξωτερικό αρχείο  (615 b)
 9. Επεξεργασία δεδομένων  ( b)
 10. Διαφόριση και Ολοκλήρωση  ( b)
 11. Προσέγγιση και παρεμβολή  (1 K)
 12. Γραφήματα  (3 K)
 13. Γραφήματα-εφαρμογή: αναλογικό ρολόι  (779 b)
 14. Υλοποίηση μεθόδου αριθμητικής ολοκλήρωσης Simpson  (518 b)
 15. Πίνακας ειδικής θερμότητας νερού σε J/(Kg K)  (314 b)
 16. Συνάρτηση υπολογισμού του γινομένου των διαστάσεων ενός πίνακα  (51 b)
 17. Παράδειγμα δημιουργίας δομής δεδομένων (structure)  (578 b)
 18. Παράδειγμα δημιουργίας GUI  (4 K)
 19. Μέθοδοι μετατροπής πινάκων τιμών σε κελιών και αντίστροφα  (736 b)

Βοηθητικό υλικό
 1. Βοηθητικές σημειώσεις 1 (569 K)
 2. Βοηθητικές σημειώσεις 2 (94 K)

Σύνδεσμοι
 1. Βιβλίο μαθήματος
 2. MathWorks
 3. MathWorks Webminars
 4. The Matlab programming language
 5. A Practical Introduction to Matlab (Updated for Matlab 5)
 6. Google Directory - Science Math Software MATLAB
 7. Introduction to Matlab
 8. Introduction to MATLAB (scv.bu.edu)
 9. Introduction to Matlab (www.unc.edu)
 10. Matlab - Indiana University
 11. MatLab Introduction
 12. matlab introduction (www.econ.lsa.umich.edu)
 13. Matlab Introduction (yale)
Ασκήσεις, Εξετάσεις & Βαθμολογίες

Επικοινωνία

-=-=-=-[ Τελευταία ενημέρωση: 02.Apr.2019 ]-=-=-=-